บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
16112561 เทคนิคการสร้างรายงาน HR
สถิติการชม : 220 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 5/10/2561
16112561 เทคนิคการสร้างรายงาน HR

เทคนิคสร้างรายงาน HR ให้ปัง  อย่างมืออาชีพ ด้วย EXCEL

 
ราคา 2,500.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

                  เทคนิคสร้างรายงาน HR ให้ปัง  อย่างมืออาชีพ ด้วย EXCEL


                                 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

                                    เวลา 9.00 น.  - 16.00 น.

                             ณ สถาบันไทยเยอรมัน อมตะชลบุรี

                                          อ.ธนบดี บัวแก้ว


 

หัวข้อหลักสูตร
1. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel 
2. แนะนำสูตรพื้นฐาน และเครื่องมือ ในการจัดทำโปรแกรม Report ต่างๆ
3. การออกแบบผังองค์กรให้ เชื่อมโยงกับทะเบียนประวัติ
4. การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติ
5. การกำหนดการแจ้งเตือนครบกำหนด ต่างในทะเบียนประวัติ เช่น  วันครบ
    ทดลองงาน,วันหมดอายุบัตรประชาชน
6. การทำรายงานผล Manpower  ของแต่ละแผนก และขององค์กร
    แบบAUTO
7. การทำจดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน หรือหนังสือเวียนต่างๆด้วย Mail
    Merge
8. ระบบสืบค้นข้อมูลประวัติพนักงาน  เช่นการลงโทษทางวินัย
9. การสร้างรายงานแบบ Graph Matrix 
10.การคำนวณหาวันเกษียณอายุและอายุงานที่เหลือ ของพนักงาน
11.การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติและสิทธิวันลาพักผ่อนประจำปีตาม
     อายุงาน  

อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน) 

              จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

เงื่อนไข

อัตราค่าสัมมนา 

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ 

(1+2-3)

ราคาปกติ

3,900

273

117

4,056

ราคาโปรโมชั่น

2,500

175

75

2,600

หมดเขตโปรโมชั่นภายในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น

 
Online:  50
Visits:  207,093
Today:  265
PageView/Month:  5,647