บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

  Login or Register   
  My Booking (0)       
Search Product
Product Categories
20082562 wage salary contract
Total Viewed : 1,362 View
Last Updated : 5/7/2562
20082562 wage salary contract

 

การเขียนสัญญาจ้าง - เขียนระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ - คำสั่งต่างๆ ที่ ผู้บริหารหรือ HR. มือใหม่ควรรู้

 
Price 3,900.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

หลักสูตร  การเขียนสัญญาจ้าง - เขียนระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ 

คำสั่งต่างๆ ที่ ผู้บริหารหรือ HR. มือใหม่ควรรู้

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562

เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

โรงแรมไอบิส นานา กทม.

อ.สมบัติ น้อยหว้า

 

การเขียนสัญญาจ้าง - ระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ - คำสั่ง - หนังสือเตือน หนังสือกล่าวโทษ -หนังสือเลิกจ้าง ผู้บริหารหรือ HR.เขียนอย่างไร.?

               ถึงควบคุมและให้มีผลทางกฎหมาย                                      

 (มีตัวอย่างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบายทุกข้อ)


• หมวด1: การเขียนสัญญาจ้าง

1. สัญญาเช่าที่ดิน-อาคาร-โรงเรือน เพื่อทำธุรกิจทางการค้า

2. สัญญาจ้างบริษัทฯ รปภ. เพื่อรักษาการณ์ให้กับองค์กร

3. สัญญาจ้างบริษัท outsource เพื่อนำแรงงานเข้ามาทำงานให้กับองค์กร

4. สัญญาจ้างพนักงานที่เกษียรงานแล้วจ้างให้ทำงานอีก

5. สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านกระบวนการผลิตสินค้าให้กับองค์กร

6. สัญญาจ้างทำของ เพื่อผลิตสินค้าตามตกลงกัน

7. สัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ -รถโฟล์คลิฟท์ เป็นแบบเหมาจ่าย 1 ปี

8. สัญญาจ้างรถรับ - ส่ง พนักงานเพื่อนำเที่ยวตามฤดูกาล

9. สัญญาจ้างผู้รับเหมา เพื่อรับซื้อของเก่าในโรงงาน

10. สัญญาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อให้ขายอาหารให้กับพนักงานในองค์กร

11. สัญญาจ้างทำงานแบบมีกำหนดระยะเวลา ( จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย )

12. สัญญาจ้างทำงานแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา

13. สัญญาจ้างรถรับ - ส่ง พนักงานที่ทำงานในบริษัทฯ

14. สัญญาข้อตกลงเพื่อให้ชดใช้ความเสียหาย

15. สัญญาเมื่อลาออกจากงานจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือเงินค่าใดๆจากนายจ้าง


• หมวด2 : การเขียนระเบียบปฏิบัติ

 16. ระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงาน

17. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงาน

 18. ระเบียบปฏิบัติการต้อนรับผู้มาติดต่องานกับบริษัทฯ

19. ระเบียบปฏิบัติการเข้า - ออกบริษัทฯของพนักงานในเวลาทำงานหรือเวลาพัก

20. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถรับ - ส่ง ผู้บริหาร

21.ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

22. ระเบียบปฏิบัติการนำส่งผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในเวลาทำงาน

23. ระเบียบปฏิบัติการออกคำสั่งให้ รปภ.ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ

24. ระเบียบปฏิบัติการลางาน

25. ระเบียบปฏิบัติการทำผิดวินัยกรณีบริษัทฯจัดให้ทำกิจกรรมกีฬาภายในหรืองานเลี้ยงปีใหม่

 26. ระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงินโบนัส และเงื่อนไขการจ่าย


• หมวด 3 : การออกคำสั่งในกรณีต่างๆ

 27. การออกหนังสือเพื่อเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี หรือ สลับวันหยุด

 28. การออกหนังสือแจ้งการนำเที่ยวประจำปี

 29. การออกหนังสือแจ้งวัน – เวลา – สถานที่ในการจัดงานเลี้ยงประจำปีให้กับพนักงาน 

 30. การออกคำสั่งย้ายตำแหน่งงาน

 31. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าจ้าง

 32. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าสวัสดิการ


• หมวด4 : การออกหนังสือการกล่าวโทษ

33.การออกหนังสือเตือน

34. การบันทึกกรณีพนักงานไม่ยอมเซ็นรับความผิดในหนังสือเตือน

35. การออกหนังสือการทำผิดวินัยกรณีร้ายแรง

36. การออกหนังสือแจ้งการลาออก

37. การออกหนังสือแจ้งการลงโทษ

38. การออกหนังสือแจ้งการเลิกจ้าง

39. การออกหนังสือเลิกจ้าง

40. การสอบสวนพนักงานที่ทำผิดวินัยเพื่อกำหนดโทษ (เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง) ผู้บริหาร หรือ HR. พิจารณาจากองค์ประกอบอะไร.?

• ยกตัวอย่าง การสอบสวนผู้ทำผิด - การสอบสวนหัวหน้างาน - การประเมินความเสียหาย - พิจารณากำหนดโทษ- อ้างถึงผิดระเบียบปฏิบัติ - ผิดข้อบังคับฯ - ผิดกฎหมายแรงงาน

• ถาม – ตอบ – แนะนำ

• ให้คำแนะนำ - ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาล (ไม่มีค่าใช้จ่าย )

 

วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า

  •  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี
  •  ผู้พิพากษาสมทบ และ ผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง 9 ปี 4 สมัย

 

อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน) 

จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

เงื่อนไข

อัตราค่าสัมมนา 

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ 

(1+2-3)

ราคาปกติ

3,900

273

117

4,056

ราคาโปรโมชั่น

ราคาสมาชิก

2,900

203

87

3,016

      ราคา 3 ท่าน ๆ ละ

2,600

182

78

2,704

 หมายเหตุ  เงื่อนไขราคาโปรโมชั่นกรณีชำระภายในวันที่  3 พฤษภาคม 2562  นี้เท่านั้น 

 
Online:  2
Visits:  302,110
Today:  436
PageView/Month:  7,836