บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
13062562 wage salary contract
สถิติการชม : 1,083 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 27/5/2562
13062562 wage salary contract

 

การเขียนสัญญาจ้าง - เขียนระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ - คำสั่งต่างๆ ที่ ผู้บริหารหรือ HR. มือใหม่ควรรู้

 
ราคา 3,900.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

หลักสูตร  การเขียนสัญญาจ้าง - เขียนระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ 

คำสั่งต่างๆ ที่ ผู้บริหารหรือ HR. มือใหม่ควรรู้

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

โรงแรมไอบิส นานา กทม.

อ.สมบัติ น้อยหว้า

 

การเขียนสัญญาจ้าง - ระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ - คำสั่ง - หนังสือเตือน หนังสือกล่าวโทษ -หนังสือเลิกจ้าง ผู้บริหารหรือ HR.เขียนอย่างไร.?

               ถึงควบคุมและให้มีผลทางกฎหมาย                                      

 (มีตัวอย่างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบายทุกข้อ)


หมวดการเขียนสัญญาจ้าง                                                                                   

 1. สัญญาจ้างทำงานแบบมีกำหนดระยะ

 เวลา                                                                                                                                                                                                                  

2. สัญญาจ้างทำงานแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา

 3. สัญญาจ้างรถรับ - ส่ง พนักงานที่ทำงานในบริษัทฯ

4. สัญญาข้อตกลงเพื่อให้ชดใช้ความเสียหาย

 5. สัญญาเมื่อลาออกจากงานจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือเงินค่าใดๆจากนายจ้าง


หมวด การเขียนระเบียบปฏิบัติ 

 6.ระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงาน                                           

 7. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงาน

 8. ระเบียบปฏิบัติการต้อนรับผู้มาติดต่องานกับบริษัทฯ

 9. ระเบียบปฏิบัติการเข้า - ออกบริษัทฯของพนักงานในเวลาทำงานหรือเวลาพัก

 10. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถรับ - ส่ง ผู้บริหาร

 11. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

 12. ระเบียบปฏิบัติการนำส่งผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในเวลาทำงาน

 13. ระเบียบปฏิบัติการให้ รปภ.ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ

 14. ระเบียบปฏิบัติการลางาน       

 15. ระเบียบปฏิบัติการทำผิดวินัย กรณีบริษัทฯจัดให้ทำกิจกรรมกีฬาภายในหรืองาน

       เลี้ยงปีใหม่

 16. ระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงินโบนัส และเงื่อนไขการจ่าย


หมวดการออกคำสั่งในกรณีต่างๆ

 17. การออกคำสั่งย้ายตำแหน่งงาน

 18. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าจ้าง

 19. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าสวัสดิการ

  • การออกหนังสือการกล่าวโทษ

 20. การออกหนังสือเตือน

 21. การบันทึกกรณีพนักงานไม่ยอมเซ็นรับหนังสือเตือน

 22. การออกหนังสือการทำผิดวินัยกรณีร้ายแรง

 23. การออกหนังสือแจ้งการลาออก

 24. การออกหนังสือแจ้งการลงโทษ

 25. การออกหนังสือแจ้งการเลิกจ้าง

26. การออกหนังสือเลิกจ้าง

27. การสอบสวนพนักงานที่ทำผิดวินัยเพื่อกำหนดโทษเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้าย

       แรง   ผู้บริหาร หรือ HR.พิจารณาจากองค์ประกอบอะไร.

  • ยกตัวอย่าง   การสอบสวนผู้ทำผิด - การสอบสวนหัวหน้างาน - การประเมินความเสียหาย -  พิจารณากำหนดโทษ - อ้างถึงผิดระเบียบปฏิบัติ - ผิดข้อบังคับฯ - ผิดกฎหมายแรงงาน
  • ถาม – ตอบ – แนะนำ  

 

วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า

  •  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี
  •  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ และ ผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

 

อัตราค่าสัมมนา (ต่อท่าน) 

จ่ายเท่าไหร่สามารถลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)

เงื่อนไข

อัตราค่าสัมมนา 

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ 

(1+2-3)

ราคาปกติ

3,900

273

117

4,056

ราคาโปรโมชั่น

ราคาสมาชิก

2,900

203

87

3,016

      ราคา 3 ท่าน ๆ ละ

2,600

182

78

2,704

 หมายเหตุ  เงื่อนไขราคาโปรโมชั่นกรณีชำระภายในวันที่  3 พฤษภาคม 2562  นี้เท่านั้น 

 
Online:  2
Visits:  280,521
Today:  333
PageView/Month:  7,067