บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
21082561 2018 ELECTRICIAN
สถิติการชม : 11,216 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 20/7/2561
21082561 2018 ELECTRICIAN

ติวสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และผู้ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เตรียมพร้อมเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ได้รับหนังสือรับรองการทำงาน (License)

 

 ตามกฎหมายฉบับใหม่ล่าสุด มีผลบังคับใช้จริง วันที่ 26 ตุลาคม 2559

 
ราคา 3,900.00 บาท สำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
Email:hrdeesolution@gmail.com

 

ติวเข้ม..เตรียพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนช่างไฟฟ้า

 

หลักสูตร ติวสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และผู้ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อเตรียมเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ได้รับหนังสือรับรองการทำงาน (License) 

 ตามกฎหมายฉบับใหม่ล่าสุด มีผลบังคับใช้จริง แล้วตอนนี้อบรมวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

สอบวันพุธที่ 29 สิงหาคม  2561

เวลา 9.00 น. - 17.00 น. โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล 

ตามในราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยกำหนดให้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

       ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงานฉบับดังกล่าว กำหนดให้มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 365 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

       ทั้งนี้หากช่างไฟฟ้าฝ่าฝืนไม่มีบัตรประจำตัว จะมีความผิด ปรับไม่เกิน 5,000 บาท นายจ้างที่จ้างแรงงานที่ไม่มีบัตรประจำตัวช่างไฟฟ้า มีความผิดปรับไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ดังกล่าว ควบคุมผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าทุกคน (ยกเว้นผู้ที่จบวิศวะฯ และมีใบ กว. ช่างไฟฟ้ากำลัง)

 

หัวข้อหลัก ๆ มีดังนี้

ภาคเช้า อบรมภาคทฤษฎี  แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย

ภาคบ่าย จำลองสนามสอบและสาธิตให้ศึกษาอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมแนะนำเทคนิคการสอบอย่างไรให้ผ่านฉลุย!! 

 • แนะนำการเตรียมเครื่องมือส่วนตัวที่จะควรนำติดตัวไปด้วย การแต่งกายที่เหมาะสมในการเข้าทดสอบ
 • แนะนำเอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ
 • แนะนำวิธีการให้คะแนน และจุดหักคะแนนของคณะกรรมการ
 • แนะนำขั้นตอนในการสมัครสอบมาตรฐาน และ การสอบประเมิน
 • แนะนำวิธีการตอบสัมภาษณ์ในการสอบประเมิน
 • แนะนำสถาที่ทดสอบฝีมือแรงงาน
 • ฯลฯ

ถาม-ตอบข้อสงสัย

มอบวุฒิบัตร ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ผู้ประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ที่กฎหมายกำหนดให้ท่านต้องขึ้นทะเบียนสอบเพื่อขอมีบัตรประจำตัวช่างไฟฟ้าภายในอาคาร


แนวทางการฝึกอบรม

 •  เน้นภาคทฤษฎี โดยเฉพาะแนวข้อสอบเยอะ ๆ
 • เน้นเทคนิคต่าง ๆ ในการสอบภาคปฏิบัติให้ได้คะแนนเยอะ ๆ  ข้อควรระวังที่กรรมการจะตัดคะแนน   หลักเกณฑ์การให้คะแนนมีจุดใดบ้าง จุดละกี่คะแนน

 

วิทยากร   

 • อดีตวิทยากรสอนช่างไฟฟ้าภายในอาคารของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมากกว่า 10 ปี เรารับประกันว่า ทุกท่านที่ผ่านการอบรมกับเราแล้วจะสามารถสอบผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าได้อย่างแน่นอน
 • ปัจจุบัน เป็นอนุกรรมการประเมินการสอบช่างไฟฟ้าอาคารระดับ 1 มีเลขทะเบียนรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

งื่อนไข

อัตราค่าสัมมนา 

1

บวก VAT 7%

2

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3

ชำระสุทธิ 

(1+2-3)

ค่าอบรมราคาปกติ

3,900

273

117

4,056

ค่าอบรมราคาโปรโมชั่นต่อ 1 ท่าน

 

2,900

203

87

3,016

ค่าทดสอบมาตราฐานและสอบประเมิน

2,000

-

-

2000

 


 
Online:  5
Visits:  188,342
Today:  191
PageView/Month:  6,422