บริการอบรมหลักสูตรด้าน HR HRM HRD กฎหมายแรงงาน ช่างไฟฟ้า หัวหน้างาน WALK RALLY TEAM BUILDING การขาย การบริการ การตลาด การบริหารจัดการ ความปลอดภัย SAFETY การปฐมพยาบาลเบื้องต้น FIRST AID

 


 
ตัวอย่างหลักสูตร IN-HOUSE TRAINING (Standard Course)

**สามารถ ปรับเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการและวัตถุุประสงค์ของผู้เข้าอบรมได้**

หลักสูตรอบรม...หมวด การขาย การตลาด และการบริการ 
 
การขายแบบ Face to Face
หลักสูตร การเสริมสร้างภาพลักษณ์และมารยาททางสังคมสำหรับพนักงานขายมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตร จิตวิทยาการขาย (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตร เทคนิคการขายภายใต้สภาวะการแข่งขัน (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (7 Effective selling skills)
กลยุทธ์การขายและการอ่านภาษากายที่ครองใจลูกค้า
เทคนิคการเผชิญและการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย
การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายภาคปฏิบัติ
หลักสูตรการเจรจาต่อรองสำหรับผู้บริหาร (Managerial Negotiation)
การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย
หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ให้ได้ทั้งยอดขายและตรงใจลูกค้า 
เทคนิคการขาย แบบการตลาดในเชิงรุก
หลักสูตรทักษะการขายอย่างมืออาชีพสำหรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่าง ๆ DISC
หลักสูตรการขายแบบ Relationship
หลักสูตรนักขายที่ปรึกษา (Consultative Selling)
หลักสูตรการจัดการปัญหาด้านการขาย
หลักสูตรเปิดและปิดการขายด้วยทักษะด้านจิตวิทยา
หลักสูตรเทคนิคปิดการขายอย่างเซียน
หลักสูตรทักษะการขายอย่างมืออาชีพสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักขาย
หลักสูตรทักษะการขายอย่างมืออาชีพสำหรับมือใหม่หัดขับ
หลักสูตรการสร้างการพัฒนาการขายด้วยตนเอง
หลักสูตรพัฒนามุมมองการขายและบริการ' สู่การเป็นสุดยอด "นักขายที่ประสบความสำเร็จ"
หลักสูตรเสริมสร้าง มารยาททางธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ 
หลักสูตรบุคลิกภาพการสื่อสารและการยอมรับ กุญแจสู่ความสำเร็จในงานขาย
หลักสูตรเทคนิคการต้อนรับและการขายแบบเห็นผล
สุดยอดผู้จัดการร้านค้าปลีก New
หลักสูตร ผู้บริหารงานขายหน้าร้านมืออาชีพ
หลักสูตรพนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ
หลักสูตรเทคนิคการขายและบริการแบบมืออาชีพสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน (PC)  และพนักงานขาย Modern Trade
หลักสูตรทักษะการออกบูทขายอย่างสร้างสรรค์
Trade Shows for Success – การจัดแสดงสินค้าเพื่อความสำเร็จในงานขาย
 
การขายทางโทรศัพท์
หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Professional Telesales)
หลักสูตรเทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพสูงภาคปฏิบัติ 
ทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
กระตุกต่อมความคิดเชิงสร้างสรรค์...พนักงาน Telesales
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างเหนือชั้น (Excellent Telesales)
การขายทางโทรศัพท์เชิงรุก
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์กับการเจรจาต่อรอง
ปลุกพลังนักขาย Telesales ขั้นเทพ
EFFECTIVE EQ MANAGEMET  เพื่อประสิทธิภาพในงานขายทางโทรศัพท์
การนำเสนอสินค้าทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าองค์กร (Telemarketing for Corporate)
 
กลยุทธ์การขาย
หลักสูตรกลยุทธ์ในการตั้งราคาและเจรจาต่อรองด้านราคาเพื่อพิชิตยอดขาย
หลักสูตรเทคนิคการรักษาฐานลูกค้า
หลักสูตรกลยุทธ์การหาและบริหารลูกค้าใหม่ 
หลักสูตรศิลปะการค้นหาความต้องการของลูกค้าและจูงใจเพื่อการนำเสนอ 
หลักสูตรศิลปะการสร้างอิทธิพลเหนือลูกค้าสำหรับนักขายมืออาชีพ  
หลักสูตรบริหารความกดดันจากลูกค้า  Customer Complaint Management
หลักสูตร กุญแจสู่ความสำเร็จในอาชีพการขาย
หลักสูตร Competitive sales & Marketing Strategy
หลักสูตรการวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
หลักสูตร กลยุทธ์คิดต่างเพื่อเปิดตลาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ Blue Ocean Strategy
หลักสูตรนักออกแบบกลยุทธ์การขาย 
กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มยอดขายลูกค้าใหม่
หลักสูตรกลยุทธ์การขายตนเองและความคิดของสินค้าและบริการ
หลักสูตร Category Management การบริหารหมวดผลิตภัณฑ์
หลักสูตรการบริหารช่องทางการจำหน่าย
หลักสูตรการดูแลตัวแทนจำหน่าย
หลักสูตร Key Account Management
 
การวางแผนและบริหารทีมขาย

หลักสูตรการดูแลงานขายและบริการให้เกิดผลตามแบบฉบับผู้บริหาร (หลักสูตรใหม่)

หลักสูตรการบริหารทีมขายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า (หลักสูตรใหม่)

หลักสูตรยุทธวิธีการพัฒนานักขายมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่)

หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทีมขาย เมื่อยอดขายไม่ถึงเป้า
หลักสูตร ปลุกพลังนักขายขั้นเทพ
หลักสูตรการสร้างความคิดเชิงบวกให้ทีมขายและทีมการตลาด
หลักสูตรเพิ่มศักยภาพทีมขายด้วย กลยุทธ์การบริหารทีมขาย
หลักสูตรการวางแผนการขาย เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการขายของคุณ 
หลักสูตรเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะการสอนงาน สู่การเป็นผู้นำทีมขายที่มีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรการวางแผนการขายและควบคุมทีมขาย
หลักสูตรการบริหารทีมขายที่มีประสิทธิผลสำหรับ Sales Supervisor/Sales Manager  มือใหม่
หลักสูตรการควบคุมและประเมินผลทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 
หลักสูตรด้านการตลาด
หลักสูตร POWERFUL MARKETING PLANNING AND STRATEGIES (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตร Marketing 4.0  หลักสูตรใหม่
หลักสูตร การตลาด” เครื่องมือที่ไม่ควรมองข้ามของนักขายยุคใหม่ (Marketing for non Marketer)
หลักสูตร การสื่อสารการตลาดอาวุธของนักขายยุคใหม่ Marketing Communication
หลักสูตร "การเขียนแผนการตลาดเพื่อเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ" 
หลักสูตรการสร้าง Brand Loyalty for Personal Selling
หลักสูตร Customer Relationship Management : CRM : For Marketing and Sales
การวางแผนการตลาด การวิเคราะห์ตลาด (SWOT)
หลักสูตรด้านการบริการ
 หลักสูตร 6 SKILSS FOR SERVICE EXCELLENCE  (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการ (หลักสูตรใหม่)
หลักสูตรเทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
หลักสูตร Orderring Mind for Change The Behavior Services
  
หลักสูตรการสร้างกระบวนการ Service Mind
 หลักสูตรการจัดการกับข้อร้องเรียน
 
 หลักสูตรการสร้าง Service Story ในการบริการ
หลักสูตรการจัดการอารมณ์และความเข้าใจในการบริการ
 
หลักสูตรการแสดงและควบคุมท่าทางในการให้บริการ Service  Action
 
หลักสูตรเทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ
 
หลักสูตรการสร้างกระบวนการ Service Mind
 
หลักสูตรการจัดการอารมณ์และความเข้าใจในการบริการ Call center
 
 หลักสูตรครอบครองใจลูกค้าด้วยการบริการที่ตรงใจ Beyond Customer Expectation
หลักสูตร The Best Service mind for Customers สุดยอดการบริการด้วยใจต่อยอดการแสดงออกต่อลูกค้า
หลักสูตร After Sale Service
หลักสูตร Service Management บริหารการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร สร้างกลยุทธ์การบริการเพื่อกระตุ้นยอดขาย
หลักสูตร Up Your EQ for Service Excellence
หลักสูตร Customer Centric กับการพัฒนาการบริการอย่างยั่งยืน
หลักสูตร Service Innovation
หลักสูตร การทำ CRM เพื่อภาพลักษณ์และการจดจำเพื่อบอกต่อ
หลักสูตร Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ
หลักสูตรทักษะการเป็นพนักงานต้อนรับ Receiptionist ขั้นเทพ  


 หลักสูตรอบรม...หมวดความปลอดภัย ตามกฎหมายบังคับ
 
หลักสูตรจปหัวหน้างาน (ตามกฎหมาย)
หลักสูตรจปบริหาร (ตามกฎหมาย)
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (ตามกฎหมาย)
ความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 (ตามกฎหมาย)
หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฎหมาย)  (6 ชั่วโมง)
หลักสูตรซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (ตามกฎหมาย)  (6 ชั่วโมง)
หลักสูตรซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (ตามกฎหมาย)  (3 ชั่วโมง)
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ตามกฎหมาย)
การขับขี่รถ Forklift อย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษา (ตามกฎหมาย)
 
หลักสูตรอบรม...หมวดปฐมพยาบาล ความปลอดภัย  
First Aid & CPR การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 
First Aid & CPR LEVEL 2
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับทีมปฐมพยาบาล และ ช่างไฟฟ้าตามแผนฉุกเฉิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักสูรหลักการและการจัดการระบบ Lockout & Tagout
หลักสูตรความรู้ทั่วไปเกียวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 
การสร้างความปลอดภัยในการทำงาน 
ความรู้เรื่องอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
กฎหมายความปลอดภัย
การตรวจความปลอดภัยสำหรับพนักงานการตรวจความปลอดภัยสำหรับพนักงาน
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
การป้องกันอุบัติเหตุด้วยหลัก 3E
เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ
พฤติกรรมความปลอดภัย BBS
การขับขี่ปลอดภัย
หลักสูตรการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
หลักสูตรการฝึกซ้อมเหตุสารเคมีรั่วไหล
หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
หลักสูตรการกู้ภัยสารเคมี
การทำงานและกู้ภัยในที่สูง
การค้นหาและการกู้ภัย
หลักสูตรทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ERT
หลักสูตรการตอบโต้ภัยพิบัติ
 
หลักสูตรอบรม..ด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD)
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น (Signature Analysis)  หลักสูตรใหม่
เทคนิคการใช้คำพูดบวกในงาน HR เพื่อการประสานงานภายในองค์กรอย่างราบรื่น  หลักสูตรใหม่
หลักสูตร THE GOOD HR  หลักสูตรใหม่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร หลักสูตรใหม่
แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงลับ : เชิงรุก : ภาคปฏิบัติ 
การประเมินผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
Trainer The Trainer
Professioanl  Traiing Officerนักฝึกอบรมมืออาขีพ 
เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ : Modern Job Description (+Competence and KPI)
การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม : Training Needs Analysis :TNA
เทคนิคการจัดทำเส้นทางฝึกอบรมพัฒนา : Training Road Map : TRM
วิเคราะห์เจาะลึก Competency Model ในเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์และการหา Job Compentency
การประเมินผลงานบนพื้นฐานของ Performance + Compentency & KPIs
เทคนิคการลดอัตราการหยุดงานอย่างมีประสิทธิผล
เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
การพัฒนาดาวเด่นเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศด้วย Talent Management   by Competency- based career  development and sucession planning
เจาะลึก การประเมินช่องว่างความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์การ     ( Competency Gap Assessment )
กลวิธีการจัดแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน ( Succession Planning )
เทคนิคการจัดผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Path & Development Model)
เทคนิคการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่ครบคุณสมบัติ ( Recruitment & Selection ) 
  ทักษะในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับ Non-Hr Manager
ทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อวางแผนกำลังคน
Employee Engagement in Practice
Individual Development Plan
กลยุทธ์การจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก ( HRM & HRD )       
เทคนิคการวิเคราะห์งาน เพื่อกำหนดหน้าที่งาน ( Job Analysis )
การบริหารระบบผลการดำเนินงาน ( Performance Management )
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ (NEW HR PROFESSIONAL)
กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล (HR STRATEGY)
เทคนิคการจัดปฐมนิเทศน์
การบริหารหลักสูตรการฝึกอบรมและการประเมินผล (Training Management)
 
หลักสูตรอบรม..ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
พรบประกันสังคมฉบับใหม่ และกฎหมายลูก 17 ฉบับที่ฝ่าย HR ต้องทราบและปฏิบัติตาม หลักสูตรใหม่
เทคนิคการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับการทำงานให้ถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน
การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เจาะลึกกฎหมายแรงงานและการจัดทำข้อบังคับในการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญที่นายจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้
เจาะลึกการจัดทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและเงินตอบแทนทุกประเภท การออกหนังสือเตือน การเลิกจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
คดีระทึกใจเกี่ยวกับสหภาพแรงงานและกรรมการลูกจ้างที่นายจ้างแพ้คดี เสียหายยับเยิน 
เจาะลึกประเด็นผิดพลาดสู่..ข้อพิพาทที่ฝายนายจ้างแพ้คดี..เสียหายเป็นล้าน
การลงโทษทางวินัยเชิงสร้างสรรค์และถูกต้องตามกฎหมายที่เจ้าของกิจการ ฝ่ายบุคคลต้องทราบ
 
หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ
การคิดเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์ หลักสูตรใหม่
6 แนวคิดกับการพัฒนาพฤติกรรมความคิดอย่างเป็นระบบ 
หลักสูตร ร้อยแผนแสนกลยุทธ์ หลักสูตรใหม่
How to prepare  good presentation by power point and speech  หลักสูตรใหม่
HOW TO DEAL WITH DIFFICULT PEOPLE  หลักสูตรใหม่
จิตวิทยาการทำงานแบบมืออาชีพ
การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy Management)
การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ( Strategic Negotiation )
กลยุทธ์การบริหารพลวัตการเปลี่ยนแปลง( Change Management )
กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้ง ( Conflict  Management )
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project Management)
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)
การคิดเชิงกลยุทธ์...เพื่อพัฒนาองค์กร (Strategic Thinking)
การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
หลักสูตรกลยุทธ์การคิดต่อยอดเชิงบริหาร
หลักสูตรกลยุทธ์การคิดเชิงสร้างสรรค์
การจัดการความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
ความคิดเชิงตรรกะ  เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ( Logical Thinking )
การสื่อสารและจัดการภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
เทคนิคการบริหารการเงิน (Financial Management)
การจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
การจัดการความฉลาดทางความคิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์ (Positive & Creative Thinking)
Happy @ Workplace
9 อุปนิสัยความสำเร็จเพื่อคุณภาพชีวิต และการทำงาน (9th Habit)
การปรับปรุงงาน และการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จิตวิทยาการทำงานแบบมืออาชีพ
การสร้างแรงจูงใจ และจิตสำนึกการทำงานด้วย 5Q
เทคนิคการโน้มน้าว และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน (Effective Communication)
ทำงานอย่างไรให้เป็นคนที่หัวหน้าต้องการ
การปรับปรุงงาน และการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
CSR ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม
การปลูกจิตสำนึกรักองค์กร
เทคนิคการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ(Technical coordination and collaboration efficiency)
การทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร(Creative efficient working for more productivity)
เทคนิคการทำงานให้เป็นสุขและสนุกกับงาน(Devoting and enjoying with working Techniques)
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเจ้าของกิจการ(Think as Business Owner or Entrepreneurship)
 
หลักสูตรอบรม...หมวดภาวะผู้นำและหัวหน้างาน
หลักสูตรCOACHING FOR LEADERSHIP  (แนะนำ)
หัวหน้ากับการบริหารลูกน้อง Gen Y
Excellent Leadership
Leadership Development
การสร้างจิตสำนึกในการทำงานของพนักงาน (Employee Awareness)
จิตวิทยาเพื่อสร้างและพัฒนาวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา                         
จิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน (Phychology in Work and Human Relationship)
การพัฒนาการทำงานเป็นทีม (Develop Team with Vision)
วิธีปฏิบัติงานที่ดีเพื่อความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา พนักงาน และเพื่อนร่วมงาน
หัวหน้างานที่ลูกน้องยอมรับ และบริษัทมอบความไว้วางใจ
การวางแผน การสั่งงาน และการติดตามงาน
เทคนิคการทำแผนดำเนินงาน (Action Plan) เชิงปฏิบัติ
การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC
การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency
มิติใหม่ของการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา 
สอนงานอย่างไรให้เป็นงาน ( Coaching by On the Job Training )
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารแนวใหม่ (Leadership)
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill for Development)
การสร้างแรงจูงใจและการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน
TEAM MOTIVATION การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
10 Tool for Supervisory Skills
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การบริหาร
หลักสูตรการสร้างศรัทธาที่มากกว่าคำว่าเจ้านาย – ลูกน้อง
หลักสูตรGood Manager (TEAM WORK)
ผู้จัดการยุคใหม่
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานมือใหม่  ( New Supervisor skill development )
PMS&PERFORMANCE APPRAISAL การบริหารและประเมินผลงาน
PROFESSIONAL MANAGEMENT การบริหารงาน บริหารคนมืออาชีพ
PROFESSIONAL LEADER การเป็นหัวหน้ามืออาชีพ
หลักสูตรLeadership NO BOSS
ภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง
การสอนงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับพนักงาน GEN Y
Leader  as  a  coach
COACH  & FEEDBACK
การ COACH เพื่อสร้างผลงาน
เทคนิคการสอนงานอย่างมืออาชีพ ( Coaching Technique )
 เทคนิคการสอนงาน OJT  ( On  The Job Training Technique )
 เทคนิคการบังคับบัญชาและจูงใจลูกน้อง
 เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน  ( Job Assignment and Follow up technique  )
ศิลปะการแจ้งผลหารือการปฏิบัติงาน
เทคนิคการให้ Feedback ของหัวหน้างาน
เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมเพื่อนำองค์กรสู่ความสำเร็จ
การตั้งเป้าหมายและบริหารผลงานเชิงรุกเพื่อพิชิตความสำเร็จ
Goal Seting&Action Plan การตั้งเป้าหมาย และแผนปฏิบัติงาน
กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
บทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร
จิตวิทยาเพื่อสร้างและพัฒนาวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา                         
การพัฒนาคน เพิ่มผลงานด้วยEASY IDP
EQ&AQ MANAGEMENT เพื่อก้าวสู่สุดยอดผู้จัดการ
7Q Management การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน
ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
การบริหารงานรอบทิศทาง
 
หลักสูตรอบรม...หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

EXCEL ADVANCED FOR DATABASE & EFFECTIVE REPORT

การสร้างรายงานเหนือชั้นขั้นเทพ(หลักสูตรใหม่)

EXCEL ADVANCED FOR SPECIAL FUNCTIONS (หลักสูตรใหม่)

EXCEL ADVANCED FOR SPECIAL FORMS (หลักสูตรใหม่)

 

Excel for effective report

การใช้ Excel สำหรับงานบัญชีและการตลาด
Microsoft Excel Special Functions and Database
 เทคนิคการใช้ Excel ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Smart Excel Techniques) 
 ตะลุยสูตรและฟังค์ชั่นในExcel กับ Excel  Advance Functions  
 Excel  Advance Functions for Accounting  ตะลุยสูตรและฟังค์ชั่น Excel เพื่องาน บัญชีการเงิน 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 Basic Smart Access
 Access Advanced Macro
 เป็นแบบสั่งปุ๊บได้ปั๊บ ด้วยวิธีการจับเอาคำสั่งสำเร็จรูปมาโครมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
 การทำงานบนฟอร์ม)
 Access Advanced VBA Programmingบน Access 
 
Pivot Chart&Pivot Table (Pivot Chart&Pivot Table for Effective Report) 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL  ADVANCE MACRO อย่างมีประสิทธิภาพ
 Excel Advanced VBA Programming
 
การประยุกต์ใช้ Powerpoint ในการนำเสนอผลงาน
Microsoft Word Techniques
PDF  Document Techniques: รวมสุดยอดเทคนิคงานด้านเอกสาร PDF
Microsoft Office Project
Adobe Photoshop         
Adobe Illustrator
การประยุกต์ใช้ Google App เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในองค์กร
 
 หลักสูตรทั่วไป
หลักสูตร EQ FOR STRESS MANAGMENT (หลักสูตรแนะนำ)
ประชุมแบบมืออาชีพ (Effective  Minute Taking) 
เทคนิคการบริหารงานสำนักงาน และธุรการแนวใหม่
การพัฒนาทักษะในการทำงาน (การทำงานอย่างมืออาชีพ)
กลยุทธ์และทักษะระบบการสื่อสารที่เกิดผล......ด้านบริหารสายงานสนับสนุนองค์กร
เลขานุการมืออาชีพ – ระดับผู้ช่วยผู้บริหารเลขานุการมืออาชีพ – ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร
การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้าระดับพื้นฐาน
การบริหารงาน “ธุรการยุคใหม่”
การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน  “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล
กลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน “การวางแผนและบริหารเวลางานประจำวัน
เทคนิคการนำเสนอ (Business Presentation)
EQ เพื่อการพัฒนาตนเอง
การทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร(Creative efficient working for more productivity)
เทคนิคการทำงานให้เป็นสุขและสนุกกับงาน(Devoting and enjoying with working Techniques)
การสร้างและการบริหารวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรละลายพฤติกรรมให้เกิดจิตสำนึกรักพวกพ้อง
หลักสูตรสร้างความรู้สึกในการก้าวไปพร้อมกันกับองค์กร
หลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจและจิตสำนึกรักองค์กร
Attitude For Success สร้างทัศนคติ สุ่ความสำเร็จ
ทำงานเชิงรุก เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านคุณภาพ
เทคนิคการกระจายนโยบายคุณภาพสู่การจัดตั้ง KPI:Policy Deployment Techniques
การวิเคราะห์สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 5 Why Analysis
การวิเคราะห์สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค 8D (Problem Solving by 8D Techniques)
การจัดทำและการควบคุมระบบเอกสารตามมาตรฐาน ISO9001 & ISO/TS16949
5 ส เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสำนักงาน
5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
5 ส และระบบการควบคุมด้วยการมองเห็น
เทคนิคการบริหารระบบเอกสารอย่างครบวงจรด้วยระบบคุณภาพ 5 ส
การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control
การประยุกต์ใช้ระบบ KAIZEN เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมไคเซ็นและ SGAบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมไคเซ็นและ SGA
จากการเริ่มต้นสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรจากการเริ่มต้นสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร
การสร้างความตระหนักด้านคุณภาพ เพื่อการลดต้นทุนจากความสูญเปล่า
การควบคุมและการยกระดับคุณภาพ
การลดต้นทุนที่สูญเปล่า COPQ:Cost of Poor Quality
การบริหารความเสี่ยงในการผลิตและการบริการ
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการด้วย ECRS
เทคนิคการบริหารการผลิต  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เทคนิคการกำจัดของเสียให้เป็นศูนย์  ( Zero Defect )
 เทคนิคการกำจัดความสูญเปล่าในการทำงาน ( 7 Wastes for Productivity  )
HORENSO  เทคนิคการบริหารการสื่อสาร เพื่อลดความสูญเสีย
 
 
 
 
 
 
 
Online:  2
Visits:  579,073
Today:  273
PageView/Month:  1,651